Loading Events

← Back to Events

SRCM

+31 (0)6 546 18 793||www.srcm.nl

Please find an English version of this text below

Safety and Risk Consultancy Meesters (SRCM) heeft meer dan 25 jaar ervaring in de chemische en farmaceutische industrie op gebied van productie management, procestechnologie, process safety en veiligheid- en milieusystemen. Er is brede ervaring opgedaan bij het introduceren van nieuwe chemische processen en verbetering van bestaande processen qua efficiency, kwaliteit, veiligheid en milieu.

SRCM ondersteunt bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken bij het verbeteren van hun veiligheid- en milieuprestaties en bij voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving (ARBO, ARIE, BRZO, WM, etc.). Conform de “Deming Circle” voor continue verbetering, worden de volgende stappen gezet:

  • Vaststellen van de aandachtsgebieden, scope en planning. (Plan)
  • Uitvoeren veiligheidsstudies, risico analyses, trainingen, opstellen documentatie, etc. (Do)
  • Vaststellen van compliance met behulp van interne audits en management review. (Check)
  • Adviseren en eventueel verder verbeteren van het risicomanagementsysteem. (Act)

Daarnaast kan SRCM u helpen bij het voorbereiden en begeleiding van inspecties (o.a. BRZO), ongevallen- en incidentenonderzoek, advisering en trainingen voor het werken met gevaarlijke stoffen. Ook kan ondersteuning gegeven worden bij certificering en toetsing aan normen (ISO, OHSAS, HACCP, GMP, etc). SRCM beschikt over een groot netwerk van deskundigen op gebied van procesoptimalisatie, veiligheid en milieu.

English

Safety and Risk Consultancy Meesters (SRCM) is based in the Netherlands and has more than 25 years of experience in the chemical and pharmaceutical industry in production management, process technology, process safety and environmental systems. Broad experience was gained in introducing new chemical processes and improvement of existing processes in terms of efficiency, quality, safety and environment.

SRCM supports companies that work with dangerous substances to improve their safety and environmental performance and to comply with the applicable laws and regulations. In accordance with the “Deming Circle” of continuous improvement, the following steps are taken:

  • Agreeing on the areas of focus, scope and schedule.(Plan).
  • Performing safety studies and risk assesments (HAZOP, LOPA, BOWTIE, SIL, etc), improving the management system, providing training, developing procedures, documentation, etc. (Do).
  • Checking compliance with internal audits and management review. (Check).
  • Advise on possible further improvements of the risk management system. (Act)

SRCM can also perform investigations of accidents and incidents (FTA, TRIPOD-Beta, Investigator 3, etc.). We also assist in certification and auditing for OHSAS, ISO-14001, ISO-9001, GMP and HACCP and GMP. SRCM has a large network of experts in the field of process optimization, safety and the environment.

Contact

Email: info@srcm.nl
Website: www.srcm.nl
Tel: +31 (0)6 546 18 793

There were no results found.