Upcoming Method Webinars: 'HAZOP to BowTieXP'

webinar

David Hatch from Process Safety Integrity will be hosting a series of seminarsto talk about how the HAZOP method and it can be used in combination with BowTieXP.

Click here for more information on the HAZOP method and how it relates to BowTieXP.

The next upcoming Webinars will be held on the follwing dates:

  • 11 July 2017
  • 14 July 2017
  • 17 August 2017
  • 18 August 2017

The webinars will be organized for different time zones (Americas, Europe and Asia) and will take about 45 minutes.

For more information and registration, have a look here.

BowTie Complete: A fast track to barrier based risk management

One of our partners in the aviation industry is Across Safety Development. As specialists in aviation risk and safety management, Across Safety Development helps organisations manage their safety and corporate risks: ensuring they meet regulatory requirements, developing a better understanding of their risk exposure, improving the practicality and efficiency of their safety management processes and the targeted allocation of their safety resources.

They frequently run public and in-house BowTieXP courses and were the lead consultants for the UK CAA’s Significant Seven Project.  

The challenge

BowTie provides a high quality and effective risk management tool but until now organisations wanting to use it have had to invest a significant amount of effort into getting it set up and running.

The solution

bowtie complete

BowTie Complete offers tempated solutions for bowtie barrier management. It is ideal for small to medium sized operations that want to benefit from using BowTie but don’t have the time, resources or budget to develop everything from scratch.

It is a solution that provides a set of pre-populated BowTies tailored to specific sectors of the aviation industry including fixed-wing operations and airports. Find out more.

Documentbeheer en de BowTie-methode (Dutch)

Eén van de partners van CGE is TotalPrevent. TotalPrevent is een adviesbureau dat zich richt op de versterking van kwaliteit in de publieke sector.

In haar presentatie van de BowTie methodiek een koppeling gerealiseerd met door Manualmaster Starling gepubliceerde documenten. 

“Dit voorkomt dubbel werk”, zegt Raymond Lenz, eigenaar van TotalPrevent. “Het is nu mogelijk bij het maken van een risico-inventarisatie op basis van de BowTie methodiek gelijk een al aanwezig document in de vorm van bijvoorbeeld een protocol of werkinstructie te koppelen.”

Een gescheiden leven

Hierdoor vloeien de risicoanalyse en het beheer van documenten samen en worden deze niet dubbel opgeslagen, met alle positieve gevolgen van dien. “We zien vaak dat risicoanalyses en de borging van risico’s in de vorm van beheersmaatregelen een gescheiden leven leiden. Dat is jammer, want het kost onnodig veel energie en tijd”, aldus Lenz.

In de loop van 2017 verwacht TotalPrevent in samenwerking met ManualMaster een evenement te organiseren voor zorgorganisaties en ziekenhuizen waarin naast de BowTie methode ook de integratie met ManualMaster Starling documenten wordt getoond. Bij deze sessie worden niet alleen klanten van beide organisaties uitgenodigd, maar ook geïnteresseerden op het gebied van risicobeperking en kwaliteitsverhoging uit de gezondheidszorg.

De BowTie-methode is een kwalitatieve risicoanalyse methode waarmee op systematische wijze een beeld wordt geschetst van de risico’s die in een organisatie aanwezig zijn en van de preventieve en herstelmaatregelen die hierop kunnen worden ingezet.

Het gebruik van de BowTie-methode leidt binnen een organisatie tot beheersmaatregelen die worden vastgelegd in protocollen en werkinstructies. Om te voorkomen dat bij het maken van risicoanalyses documenten dubbel worden opgeslagen en een eigen leven gaan leiden is TotalPrevent op zoek gegaan naar een mogelijkheid om bestaand documentbeheer te koppelen aan de risicoanalyse.

Dat is gelukt. Door een rechtstreekse koppeling te maken met een door ManualMaster beheerd en gepubliceerd protocol worden documenten direct aangepast. Dat betekent dus geen dubbel werk meer. Vanuit de BowTie-tool is direct zicht op de genomen maatregelen.

ManualMaster ontwikkelt software voor kwaliteitsmanagement. Een groot aantal organisaties actief in diverse bedrijfstakken maakt hiervan gebruik.

Recent News Items