Loading Events
This event has passed.

De BowTie methodiek wordt steeds meer gebruikt om risico beter te begrijpen en te managen. Inmiddels zijn er ook ervaringen om de wettelijk verplichte RI&E via de BowTie methodiek uit te voeren.

BowTieXP & RI&E training

Door de risico’s te analyseren via de BowTie methodiek en vervolgens de beheersmaatregelen (barriers) te linken aan mensen, afdelingen en activiteiten, zijn organisaties in staat haar risico’s beter te managen. Door de mogelijkheden van de BowTieXP software, waaronder de audittool, wordt de RI&E continue geactualiseerd. De incidenttool geeft de mogelijkheid om zwakke beheersmaatregelen via een incidentenanalyse (barriers) te ontdekken en bij te stellen.

Cursisten starten met de theorie en basisbeginselen van de BowTie methodiek. Met oefeningen leren cursisten zelfstandig een BowTie diagram te ontwikkelen. Vervolgens wordt de BowTie methodiek gekoppeld aan de eisen van de RI&E. Cursisten leren de belangrijke aspecten van de RI&E zoals volledigheid, betrouwbaarheid en bronaanpak te borgen in de BowTie diagrammen. Vervolgens leren de cursisten de beheersmaatregelen te managen koppeling aan het managementsysteem. De beheersmaatregelen worden gemonitord door audits en incidenten analyse. Tijdens de workshop komt ook het gebruik van de BowTieXP software aan de orde.

De workshop vindt plaats in het CGE innovation center in Leidschendam. De prijs van de workshop bedraagt 1250 Euro per persoon.

Na de twee workshopdagen wordt nog 1 terugkomdag georganiseerd om ervaringen te delen en resultaten te toetsen.

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor arbo-deskundigen, preventiemedewerkers, arbo-coordinatoren en andere functionarissen die zich bezighouden met de uitvoering van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie. Enige ervaring met het uitvoeren van risico-inventarisaties is gewenst.

Na de workshop zijn de cursisten in staat om zelfstandig de RI&E te organiseren en uit te voeren op basis van de BowTie methodiek.

Inschrijven

U kunt zich voor deze workshop registreren via AVSM Arbo Consult. Mail naar info@avsm.nl of bel 06-24095391